Amser Festival

[AMSER FESTIVAL 2017] là cơ hội giao lưu, gặp gỡ, quảng bá hình ảnh, tham gia hội chợ và giới thiệu sản phẩm của Amser, doanh nghiệp Amser đến với cộng đồng Giáo viên/Cựu giáo viên, Học sinh/Cựu học sinh

Quy mô tổ chức của chương trình dự kiến:
– Hội chợ TẾT: 70 gian hàng
– Quảng bá giao lưu Doanh nghiệp: 40 Doanh nghiệp
– Ẩm thực Amser: 20 gian hàng
– Amser Kid Talent: 200
– Amser Got Tallent – Biểu diễn
– Dự kiến thu hút ~2500-3000 Amsers bao gồm Cựu giáo viên/giáo viên, cựu học sinh và học sinh

Đăng ký tham gia gian hàng:
https://goo.gl/forms/5iWU4MYjvYg1Iz4v2

Tham dự: Tự do

Chi phí đóng góp của các gian hàng:
Gian hàng loại 1 (vị trí thuận lợi): 1,5 triệu đồng/ gian hàng
Gian hàng loại 2 (vị trí còn lại): 1 triệu đồng/ gian hàng