[AMSER FESTIVAL 2017] là cơ hội giao lưu, gặp gỡ, quảng bá hình ảnh, tham gia hội chợ và giới thiệu sản phẩm của Amser, doanh nghiệp Amser đến với cộng đồng Giáo viên/Cựu giáo viên, Học sinh/Cựu học sinh Quy mô tổ chức của chương trình dự kiến: – Hội chợ TẾT: 70 gian […]