Cho Người Bán - HAOmazon

Đăng Ký Tài Khoản

Bấm vào nút Đăng Ký

dang-nhap

Có 2 lựa chọn để tạo tài khoản

  1. Sử dụng đăng nhập bằng tài khoản Facebook bằng cách bấm vào mục Đăng Nhập Bằng Facebook
  2. Đăng ký tài khoản bằng cách điền thông tin vào các mục
  • Tên Tài Khoản
  • Email
  • Mật Khẩu
  • Nhập Lại Mật Khẩu

dang-ky

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng Facebook account vì sẽ đơn giản, thuận tiện và đảm bảo an toàn trong việc quản lý tài khoản hơn.

Bấm vào Nút Continue as … để xác nhận cho phép ứng dụng HAO Shop sử dụng xác thực đăng nhập tài khoản Facebook của bạn

facebooklogin

Bạn đã hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản và có thể sử dụng web site để mua sắm.

Đăng Nhập

Bấm nút Đăng Nhập

dang-nhap2

Nếu bạn đăng ký tài khoản bằng Email thì nhập tên tài khoản và Mật Khẩu.

Trường hợp bạn có tài khoản Facebook, bạn có thể chọn Mục Đăng Nhập Bằng Facebook

dang-nhap3

Bấm vào Nút Continue as … để xác nhận cho phép ứng dụng HAO Shop sử dụng xác thực đăng nhập tài khoản Facebook của bạn

facebooklogin

Bạn đã hoàn tất thủ tục đăng nhập tài khoản và có thể sử dụng web site để mua sắm.

Đăng Xuất

Bấm nút Thoát để đăng xuất khỏi web site

logout

Tạo Cửa Hàng

Chọn mục Tài Khoản

account

Chọn mục My Shop, nhập Tên của Cửa Hàng vào mục Name và chọn nhóm phù hợp trong mục Category.

Nhập thông tin phù hợp vào các mục Mô Tả (Description), Giới Thiệu (About) và Quy Định (Policies).

newshop

Để cập nhật hình đại diện của Shop, chọn nút Upload và hình đại diện mà bạn muốn sử dụng

upload

Bấm nút Submit For Review để gửi yêu cầu tạo Cửa Hàng đến Ban Quản Lý.

Hệ Thống sẽ gửi email xác nhận tới hộp thư của bạn để thông báo về việc tạo Cửa Hàng thành công.

Đưa Sản Phẩm Lên Site

Sau khi Cửa Hàng của bạn đã được phê duyệt và tạo, bạn có thể đưa sản phẩm lên site để bán hàng.

Chọn mục Items và bấm vào nút Add Item

additem1

 

Nhập thông tin của sản phẩm và bấm các nút Upload để thêm ảnh sản phẩm

additem2

 

Bấm nút Save Changes để lưu sản phẩm và đưa lên web site

 

Nhận và Xử Lý Order

Khi bạn nhận được email từ hệ thống thông báo có đơn hàng, hãy Đăng Nhập vào web site và chọn Mục Tài Khoản.

account

Sau đó chọn mục My Shop/Orders để xem danh sách các đơn hàng khách hàng đã đặt.

order1

Để xem chi tiết một Đơn Hàng, chọn biểu tượng Xem chi tiết của Đơn hàng tương ứng.

order2

order3

Nếu đơn hàng đã hoàn tất, bấm nút Complete Order để ghi nhận

order4