Cho Người Mua - HAOmazon

Đăng Ký Tài Khoản

Bấm vào nút Đăng Ký

dang-nhap

 

Có 2 lựa chọn để tạo tài khoản

  1. Sử dụng đăng nhập bằng tài khoản Facebook bằng cách bấm vào mục Đăng Nhập Bằng Facebook
  2. Đăng ký tài khoản bằng cách điền thông tin vào các mục
  • Tên Tài Khoản
  • Email
  • Mật Khẩu
  • Nhập Lại Mật Khẩu

dang-ky

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng Facebook account vì sẽ đơn giản, thuận tiện và đảm bảo an toàn trong việc quản lý tài khoản hơn.

Bấm vào Nút Continue as … để xác nhận cho phép ứng dụng HAO Shop sử dụng xác thực đăng nhập tài khoản Facebook của bạn

facebooklogin

 

Bạn đã hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản và có thể sử dụng web site để mua sắm.

 

Đăng Nhập

Bấm nút Đăng Nhập

dang-nhap2

 

Nếu bạn đăng ký tài khoản bằng Email thì nhập tên tài khoản và Mật Khẩu.

Trường hợp bạn có tài khoản Facebook, bạn có thể chọn Mục Đăng Nhập Bằng Facebook

dang-nhap3

Bấm vào Nút Continue as … để xác nhận cho phép ứng dụng HAO Shop sử dụng xác thực đăng nhập tài khoản Facebook của bạn

facebooklogin

Bạn đã hoàn tất thủ tục đăng nhập tài khoản và có thể sử dụng web site để mua sắm.

Đăng Xuất

Bấm nút Thoát để đăng xuất khỏi web site

logout

Tìm Chọn Hàng

Chọn mục Sản Phẩm để xem toàn bộ các sản phẩm

product

Nhập tên sản phẩm bạn muốn tìm vào mục Tìm Kiếm hoặc chọn mức giá của sản phẩm bạn muốn tìm rồi bấm nút Filter

productseach

 

Hoặc bạn chọn một mục trong Danh Mục Sản Phẩm

productseach1

Tìm Shop

Chọn mục Cửa Hàng để xem danh sách các Cửa hàng trên web site

shop

Nhập tên Cửa Hàng vào mục Từ Khóa chọn mục Nhóm để tìm cửa hàng mà bạn muốn truy cập tới

shopsearch

Chọn Mua Sản Phẩm

Khi chọn được sản phẩm muốn mua, bấm biểu tượng Xe Đẩy để bỏ sản phẩm vào giỏ hàng

addcart

Trang Web sẽ cập nhật thông tin giỏ hàng

addcart2

Đặt Mua Hàng

Sau khi chọn xong hàng vào giỏ, bấm vào biểu tượng giỏ hàng để thực hiện Đặt hàng

addcart2

Bạn có thể xem lại danh sách các mặt hàng, cập nhật số lượng trước khi quyết định đặt hàng. Bấm PROCEED TO CHECKOUT để thực hiện chuyển qua bước tiếp theo

checkout

Bạn cần nhập thông tin

  • Số Điện Thoại (Phone)
  • Địa chỉ (Address)
  • Nếu có yêu cầu nào thì có thể ghi chú trong mục Ghi Chú (Order Notes)

Rồi bấm nút Place Order

checkout2

Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng đã đặt thành công

checkout3