Sensory Class

1,900,000
Add to cart

Cho trẻ từ 2 đến 4 tuổi.

Lớp cảm thụ tập trung vào những trải nghiệm cảm thụ cho trẻ. Trong lớp, các con được tham gia vào những hoạt động cảm thụ được thiết lập nhằm phát triển khả năng nhận thức về thế giới xung quanh và sự sáng tạo trong cuộc sống. Circletime dùng những liệu pháp nghệ thuật và những phương pháp giáo dục sáng tạo để giúp trẻ tìm được sự tự tin trong việc khám phá thế giới xung quanh mình.

Về ngôn ngữ, Lứa tuổi 2 đến 4 là lứa tuổi mà trong các bé có một cửa sổ mở để tiếp thu phát âm. Chính vì thế lớp Cảm Thụ của Circletime tập trung vào phát triển phát âm, xây dựng từ vựng đơn giản một cách tự nhiên cùng với đó bước đầu học cách xây dựng những cụm từ tiếng anh  và được giới thiệu thêm nhiều từ vựng hơn., cũng trong lớp này, thầy cô sẽ thiết lập những giới hạn một cách nhẹ nhàng để các con dần dần phát triển khả tập trung trong khoảng thời gian dài và khơi gợi nhận thức về cách cư xử của bản thân mình.

Reviews

There are no reviews yet.